Wanneer ik werk met mensen vind ik het belangrijk dat ik een veilige omgeving kan bieden waar vertrouwen, integriteit en respect heerst. Om dit te kunnen waarborgen, werk ik volgens de ethische gedragscode van de beroepsvereniging EFT International.

Je kunt deze via onderstaande link lezen.

Klik voor de gedragscode hier